organisation
mission
supervisory board
annual reports
benefactors
vacancies
press

print

Benefactors

The companies, funds and foundations listed below have helped to enrich the collection since 1960.

Prince Bernhard Cultuurfonds
Stichting Openbaar Kunstbezit
Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken nv
Fondation Mauritshuis, Geneva
Procter & Gamble Nederland
Algemene Loterij Nederland
Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij ‘’s- Gravenhage’
ING Groep
Stichting Dr Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds
Stichting VSBfonds
Jaffé-Pierson Stichting