steun als particulier
steun als bedrijf
bouw mee

print

Geven als particulier

Het Mauritshuis kent een lange geschiedenis van begunstiging, die terug gaat tot stadhouder prins Willem V. Zijn zoon koning Willem I schonk de stadhouderlijke verzamelingen in 1816 aan de Nederlandse staat. De schilderijen van de stadhouder vormen de basis van de huidige collectie van het Mauritshuis. Maar ook daarna zijn particuliere verzamelaars van belang geweest voor het museum. Zonder de steun van weldoeners zou het museum zoals we dat nu kennen, niet bestaan.

Ook in de toekomst heeft het Mauritshuis de steun van zijn begunstigers hard nodig. Uw essentiële bijdrage maakt het mogelijk dat het museum de Begunstigers zijn essentieel voor het Mauritshuis. Het is niet meer dan logisch dat zij met gepaste waardering worden behandeld. Als begunstiger wordt u uiteraard op de hoogte gehouden van de vorderingen van het bouwproject. Ook bent u in 2014 welkom op de exclusieve, feestelijke opening van het Mauritshuis en bij andere officiële ontvangsten.

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop u als particulier het Mauritshuis kunt steunen.

Eenmalige schenking
Een eenmalige schenking aan het Mauritshuis kan op het fiscale jaarinkomen in mindering worden gebracht. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van het inkomen. Als meer dan 1% (de drempel) van het inkomen aan goede doelen is besteed, is het gedeelte boven die 1% fiscaal aftrekbaar. Daarbij geldt een maximum van 10% van het inkomen. Het gaat hierbij om het gezamenlijke box I, II en III -inkomen, zonder rekening te houden met uitgaven die worden aangemerkt als persoonsgebonden aftrek. Aangezien niet alle inkomsten worden belast tegen eenzelfde belastingtarief, is het belastingvoordeel afhankelijk van de samenstelling van het inkomen. Het inkomen van een fiscale partner heeft ook invloed op de uiteindelijke giftenaftrek. Meerdere giften in een jaar aan verschillende ANBI-instellingen kunnen bij elkaar worden opgeteld.

Periodieke schenking
Een begunstiger kan het Mauritshuis voor langere tijd steunen door middel van een fiscaal gunstige notariële schenking of lijfrentegift. Bij deze vorm van schenken zegt een begunstiger toe het museum jaarlijks te steunen, voor een periode van tenminste vijf jaar. Om optimaal gebruik te maken van de fiscale voordelen die de overheid biedt, is het nodig de schenking in een notariële akte vast te leggen. Op die manier is het geschonken bedrag, zonder plafond, volledig aftrekbaar. Afhankelijk van de hoogte van uw belastbaar inkomen, kan het fiscale voordeel oplopen tot 52%.

Nalatenschap
Door de belastingdienst geregistreerde culturele instellingen (ANBI) zijn vrijgesteld van successierecht en hoeven geen belasting af te dragen over een ontvangen nalatenschap. Dat betekent dat het gehele bedrag ten goede komt aan het Mauritshuis. Het deel van een nalatenschap dat bestemd wordt voor een culturele instelling kan bestaan uit een geldbedrag, maar ook uit een roerende of een onroerende zaak, zoals een schilderij of een huis.

Het Mauritshuis is gekenmerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor heeft u als particulier verschillende mogelijkheden om giften aan het Mauritshuis van de belastingen af te trekken. Het Mauritshuis is bovendien in het bezit van het CBF-keurmerk.

Contact
Wilt u meer weten over de verschillende vormen van schenken, neem dan contact op met:

E.E.S. Gordenker
Directeur Mauritshuis
+31(070) 3023421
begunstiging@mauritshuis.nl