bedrijf
missie
raad van toezicht
begunstigers
jaarverslagen
vacatures
pers
persberichten
pers beeldmateriaal
tentoonstellings programma
contact pers
rtv en interviews

print

Pers beeldmateriaal

Beeldmateriaal bij tentoonstellingen en vaste collectie is beschikbaar in een resolutie van 300 dpi. Voor hogere resoluties kunt u een cd-rom opvragen.

Voorwaarden voor het downloaden van beeldmateriaal

  • De afbeeldingen mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden; uitsluitend  voor publicatie in relatie tot de collectie of tentoonstellingen van het Mauritshuis.
  • De creditlines dienen altijd te worden vermeld.