bedrijf
missie
raad van toezicht
begunstigers
jaarverslagen
vacatures
pers

print

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het museale beleid en op de algemene gang van zaken in het Mauritshuis.

Deze Raad bestaat uit zeven leden:

De heer A.R. Wynaendts (voorzitter)                                         
De heer J.W. Winter (secretaris)
De heer W. Bröcker (penningmeester)                  
De heer J.M.N. Leighton
De heer Q.B.L.M. Dreesmann