bedrijf
missie
raad van toezicht
begunstigers
jaarverslagen
vacatures
pers

print

Jaarverslagen

Het Mauritshuis legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid door middel van een gepubliceerd jaarverslag.

U kunt de volgende jaarverslagen downloaden:
• 2000
• 2001
• 2002
• 2003
• 2004
• 2005
• 2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012