bedrijf
missie
raad van toezicht
begunstigers
jaarverslagen
vacatures
pers

print

Over het Mauritshuis

Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis

Tot 1995 was het Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis een rijksmuseum. In dat jaar werd het door de overheid verzelfstandigd. De daarvoor opgerichte Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis nam toen het beheer van gebouw en collectie over. Deze stichting kreeg de collectie in langdurig bruikleen. Het gebouw is rijkseigendom en wordt gehuurd. De organisatie heeft verschillende afdelingen elk met specifieke taken en doelstellingen. Er zijn circa veertig medewerkers in vaste dienst. Een ondernemingsraad is actief binnen het museum.

Binnen het Mauritshuis geldt een gedragscode. Daarin zijn de normen voor zorgvuldigheid, eerlijkheid en integriteit vastgesteld, waaraan de medewerkers gehouden worden.

• directie
• collectie
• development
• marketing
• educatie
• financiën
• facilitaire zaken
• secretariaat en personeelszaken
• ondernemingsraad