steun als particulier
steun als bedrijf
bouw mee

print

Bouw mee aan de toekomst van het Mauritshuis

Het Mauritshuis kent een lange geschiedenis van begunstiging, die terug gaat tot stadhouder prins Willem V. Zijn zoon koning Willem I schonk de stadhouderlijke verzamelingen in 1816 aan de Nederlandse staat. De schilderijen van de stadhouder vormen de basis van de huidige collectie van het Mauritshuis.

Maar ook daarna zijn particuliere verzamelaars van belang geweest voor het museum. Zonder de steun van weldoeners zou het museum zoals we dat nu kennen, niet bestaan. Ook in de toekomst heeft het Mauritshuis de steun van zijn begunstigers hard nodig. Uw essentiële bijdrage maakt het mogelijk dat het museum de komende jaren kan uitbreiden.

Als blijk van waardering houden wij u uiteraard op de hoogte van de vorderingen en nodigen wij u uit voor exclusieve bijeenkomsten, zoals het jaarlijkse diner met weldoeners. Mauritshuis bouwt aan de toekomst wordt mogelijk gemaakt door: 

•  

Hoofdsponsor Shell Nederland BV draagt € 3 miljoen bij aan de uitbreiding.

•    extra structurele exploitatiesubsidie van € 1,5 miljoen van het ministerie van OCW.
eigen vermogen Mauritshuis.
Europese subsidie van € 2 miljoen uit het programma Kansen voor West.
de Rijksgebouwendienst.
bijdrage van de BankGiro Loterij.
opbrengsten internationale tournee van een deel van de collectie.
bijdragen van particulieren, fondsen en sponsors.

Hoe steunen?
Het Mauritshuis kan uw financiële steun goed gebruiken. Of u nu steunt als bedrijf, als organisatie, of als particulier – uw hulp is zeer welkom. Meer informatie over de verschillende mogelijkheden om te steunen, vindt u hieronder.

geven als bedrijf
geven als particulier
comité van aanbeveling