collectie in gm
collectie in galerij
collectie op reis
collectie elders
hele collectie
schilderijen uitgelicht
top 10
collectiegeschiedenis
prins willem v
koninklijke aanwinsten
aankopen met beleid
gulle gevers
financiële steun
restauratie/onderzoek
nieuw in mauritshuis

print

Koninklijke aanwinsten

In de eerste tien jaar na de opening van het Mauritshuis in 1822 toonde koning Willem I (1772-1843) grote belangstelling voor het museum. Hij zorgde ervoor dat de collectie van het ‘Koninklijk Kabinet van Schilderijen’ werd uitgebreid met enkele topstukken.

In 1822 besloot Willem I dat Vermeers Gezicht op Delft opge-hangen moest worden in het Mauritshuis, en dat terwijl het schilderij was gekocht op initiatief van de directeur van het Amsterdamse Rijksmuseum! Iets soortgelijks vond plaats in 1828, toen de koning De anatomische les van dr. Nicolaes Tulp door Rembrandt liet kopen voor ‘zijn’ kabinet. Net zo belandde in 1827 het Gezicht op Haarlem met bleekvelden van Jacob van Ruisdael in Den Haag, terwijl De bewening van Christus van Rogier van der Weyden zelfs hoogstpersoonlijk door Willem I voor het Mauritshuis werd gekocht.

Vermeer, Gezicht op Delft Rembrandt, Anatomische les
Johannes Vermeer, Gezicht op
Delft

Rembrandt, De anatomische les

De Belgische Opstand in 1830 betekende een fikse aanslag op de financiën van de koning. Na 1832 verwierf hij niets meer voor het museum. 

Volgende pagina