collectie in gm
collectie in galerij
collectie op reis
collectie elders
hele collectie
schilderijen uitgelicht
top 10
collectiegeschiedenis
prins willem v
koninklijke aanwinsten
aankopen met beleid
gulle gevers
financiële steun
restauratie/onderzoek
nieuw in mauritshuis

print

Aankopen met beleid

Pas na 1875 breidde het Mauritshuis de collectie met beleid uit. Het ging dan vooral om aankopen door het Rijk, op initiatief van de directeuren, en schenkingen van particulieren.

In al die jaren is het nooit de bedoeling geweest een kunsthistorisch overzicht bijeen te brengen. Het museum streeft ernaar vooral de sterke kanten van de verzameling aan te vullen met mooie en belangrijke schilderijen van toonaangevende schilders. Daarbij richt het zich op de gebieden die in de stadhouderlijke verzameling al het best vertegenwoordigd waren: de Hollandse en Vlaamse schilderkunst.

Zo is in de loop der tijd de collectie verrijkt met een groot aantal bijzondere schilderijen, waaronder:
• Het portret van een man door Hans Memling in 1894
• Het puttertje van Carel Fabritius in 1896
• ‘Soo voer gesongen, soo na gepepen’ door Jan Steen in 1913
• Reizigers voor een herberg van Isack van Ostade in 1925
• Zelfportret van Rembrandt in 1947
• Aanbidding van de herders van Jacob Jordaens in 1959
• Het loflied van Simeon van Arent de Gelder in 1987
• Boslandschap met boerenhoeven van Meindert Hobbema in 1994
• Portret van een man, Portret van een vrouw door Peter Paul Rubens in 2003

Peter Paul Rubens, Portret van een man Peter Paul Rubens,  Portret van een vrouw

Peter Paul Rubens, Portret van een man en Portret van een vrouw
Aangekocht in 2003

Volgende pagina