tijden en prijzen
rondleidingen
bereikbaarheid
families
primair onderwijs
museumles
werkboekje
interactieve rondleiding
lespakket goud
voortgezet onderwijs
vriendenlezingen
verhuur mauritshuis

print

Primair onderwijs

Het Mauritshuis dat in het centrum van Den Haag staat, wordt momenteel verbouwd. Maar het museum blijft actief en zichtbaar! Tot en met 4 mei 2014 zijn de Meesters uit het Mauritshuis te zien in het Gemeentemuseum Den Haag.

Educatie voor kinderen is een belangrijk speerpunt binnen het beleid van het Mauritshuis. Daarom bieden we ook in het Gemeentemuseum een educatief programma aan voor het primair onderwijs. Er zijn verschillende programma's op verschillende niveau's:

museumles: Gezocht! Medewerker j/m

werkboekje: Kijk de Gouden Eeuw

Interactieve rondleiding

lespakket goud

Onze lessen en rondleidingen sluiten aan bij de leergebieden en kerndoelen die voor het basisonderwijs zijn vastgesteld.

Bezoek t/m 18 jaar is gratis.