Herkomstonderzoek 1933-1945

Herkomstonderzoek 0979

De Tweede Wereldoorlog werpt nog steeds een schaduw over museale kunstcollecties. Al ruim twintig jaar onderzoekt het Mauritshuis of er nazi-roofkunst in de verzameling aanwezig is.

In de periode 1933-1945 hebben de nazi’s op grote schaal kunstwerken geroofd, in beslag genomen of verkoop afgedwongen. Vooral Joodse kunstbezitters waren hiervan slachtoffer. Objecten die tijdens de oorlog zijn geveild, onderhands verkocht of in bewaring gegeven kunnen afhankelijk van de omstandigheden ook als roofkunst worden aangemerkt. Het restitutiebeleid van de Nederlandse overheid is erop gericht om kunstwerken, die tussen 1933 en 1945 onvrijwillig zijn afgestaan, terug te geven aan de rechtmatige eigenaren of hun erven.

Herkomstonderzoek

Bij het herkomstonderzoek van de aanwinsten sinds 1933 zijn grote inspanningen verricht om lacunes in de herkomstgeschiedenis in de periode 1933-1945 zoveel mogelijk op te vullen. Ook langdurige bruiklenen zijn bij dit onderzoek betrokken. De herkomstgeschiedenis van alle objecten is te vinden in het collectiegedeelte van de website. Heeft u aanvullingen op de vermelde herkomstgegevens? Neem dan contact met ons op.