Informatie

Alle informatie pagina resultaten

Collectie

Alle collectie resultaten
Verouderde browser

We zien dat je een verouderde browser hebt. Het kan zijn dat deze site daardoor niet goed weergegeven wordt. We adviseren je om je browser te updaten, indien mogelijk, naar de laatste versie.

Sluiten

Wie zijn wij

Missie

Vanuit ons huis delen wij het beste van de Nederlandse schilderkunst uit de tijd van Rembrandt en Vermeer.

Organisatie

Binnen de organisatie van het Mauritshuis zijn circa 70 medewerkers actief in vaste dienst, verdeeld over de afdelingen Collectie, Educatie, Development, Facilitaire zaken, Financiën en Marketing. De organisatie wordt aangestuurd door een tweehoofdige directie, Martine Gosselink is aangesteld als Algemeen Directeur en Renée Jongejan als Zakelijk Directeur. De directie wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht. Het Mauritshuis was een rijksmuseum tot 1995, het jaar dat het zelfstandig werd. De daarvoor opgerichte Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis is verantwoordelijk voor het beheer van gebouw en de collectie. Ook het beheer en exploitatie van Galerij Prins Willem V valt onder de verantwoordelijkheid van het Mauritshuis. Meer informatie over de organisatie treft u aan in het jaarverslag.

Directie

Martine Gosselink
Algemeen Directeur

Martine Gosselink is sinds 1 april 2020 Algemeen Directeur van het Mauritshuis.

Vanaf haar afstuderen tot nu is Martine actief geweest in de culturele sector, met name de museale sector. In 1995 voltooide ze haar studie kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en studeerde zij af bij professor Ernst van de Wetering. In datzelfde jaar rondde ze ook haar 5-jaar lange stage bij het Rijksmuseum af en startte ze met een partner haar eerste onderneming, kunsthistorisch advies- en onderzoeksbureau Art & Culture. De database die het bedrijf destijds opzette -de eerste historische database van Nederland-, bestaat nog steeds: atlasofmutualheritage.nl. Zes jaar later, in 2011, richtte ze met twee partners cultureel collectief De Nieuwe Collectie op met producten als tentoonstellingen en publicaties voor musea in Nederland, New York, Iran en Sri Lanka. Van  2009 tot 2020 was Martine Hoofd van de Afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum en daarmee verantwoordelijk voor de historische programmering van het museum. In deze hoedanigheid maakte zij zich hard voor groei van de Afdeling Geschiedenis, herkomstonderzoek naar de koloniale collecties, het publiceren van de 8-delige Landenreeks en projecten als Document Nederland, de Nacht van de Geschiedenis, de TV-serie Historisch Bewijs, verandering van terminologie en het duiden van de collectie aan de hand van meerdere perspectieven.

Renée Jongejan
Zakelijk Directeur 

Renée Jongejan is sinds 10 januari 2019 Zakelijk Directeur van het Mauritshuis.

Renée heeft ruim twintig jaar ervaring in de culturele sector, met name op het vlak van bedrijfsvoering / organisatie, marketingcommunicatie, fondsenwerving en structureel strategische projecten. Recentelijk was zij Adjunct-directeur bij het Frans Hals Museum en Directeur bij Slot Zuylen, als interim-functionaris. Hiervoor was zij werkzaam bij de Appel Arts Centre Amsterdam (Zakelijk Leider), Toneelgroep Amsterdam (hoofd Marketing & Publiciteit) en het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam (Communicatiemanager & Programma-coördinator en Beleidsmedewerker). Zij heeft cultuur gerelateerde studies afgerond aan de Erasmus Universiteit en Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, en volgt momenteel een studie bedrijfskunde.

Raad van Toezicht

Mevrouw E.M.L. Moerel (voorzitter)
De heer R.J.W. Lelieveld (penningmeester)
De heer A. Kasem (vice-voorzitter)
Mevrouw T. Vellenga
De heer M.S. Sellink
De heer B.R. Semeijns de Vries van Doesburgh
Mevrouw S. Ardjosemito-Jethoe 

Naam en functie binnen RvT  Benoeming  Herbenoeming /
 herbenoemd per
 Aftreden
E.M.L. Moerel   
- Voorzitter
- Voorzitter remuneratiecommissie
 4 juni 2015  4 juni 2019  4 juni 2023
A. Kasem         
- Vice-voorzitter 
- Lid auditcommissie
- Lid remuneratiecommissie
 15 september 2017  15 september 2021  15 september 2025
R.J.W. Lelieveld
- Penningmeester
- Voorzitter auditcommissie
- Lid remuneratiecommissie
 1 april 2018  1 april 2022  1 april 2026
T. Vellenga
- Bestuurslid
 4 juni 2014  4 juni 2018  4 juni 2022
M.S. Sellink
- Bestuurslid
 14 september 2016  14 september 2020  14 september 2024
B.R. Semeijns de Vries van Doesburgh
- Bestuurslid
 1 maart 2020  1 maart 2024  1 maart 2028
 S. Ardjosemito-Jethoe
- Bestuurslid
 1 februari 2021  1 februari 2025   1 februari 2029