Informatie

Alle informatie pagina resultaten

Collectie

Alle collectie resultaten
Verouderde browser

We zien dat je een verouderde browser hebt. Het kan zijn dat deze site daardoor niet goed weergegeven wordt. We adviseren je om je browser te updaten, indien mogelijk, naar de laatste versie.

Sluiten

Vernieuwde Mauritshuis levert economie jaarlijks €23,7 miljoen op

Het vernieuwde Mauritshuis levert de Nederlandse economie jaarlijks €23,7 miljoen op en 626 arbeidsplaatsen. Daarnaast heeft het piekeffect van de heropening in het eerste jaar geleid tot een extra toegevoegde waarde van €8,6 miljoen en 228 banen.

Dit blijkt uit een analyse van adviesorganisatie Deloitte naar de waarde en impact van het museum op de Nederlandse economie. Een jaar geleden ging op 27 juni 2014 het Mauritshuis na twee jaar renoveren en verbouwen open. Sinds de heropening bezocht een recordaantal van ruim 600.000 bezoekers het museum.


Sinds de heropening op 27 juni 2014 bezochten ruim 600.000 bezoekers het Mauritshuis. Foto: Patrick Post.

Bezoekers Mauritshuis

Het Mauritshuis is een belangrijke culturele trekpleister in Den Haag. Het percentage buitenlandse bezoekers aan het Mauritshuis in 2014-2015 was 36% ten opzichte van 64% Nederlands bezoek. Gemiddeld geven bezoekers €12,99 uit in het Mauritshuis. Buiten het museum besteden Nederlandse dagbezoekers van het Mauritshuis gemiddeld nog €19 in Den Haag  en de overnachtende Nederlandse bezoeker €163. Een gemiddelde buitenlandse dagbezoeker van het Mauritshuis spendeert €48 in de omgeving Den Haag. Meerdaagse buitenlandse bezoekers geven gemiddeld €246. 

Economische waarde

In het afgelopen jaar, waarin het Mauritshuis vanwege de heropening een recordaantal van meer dan 600.000 bezoekers wist te trekken, is de toegevoegde waarde nog eens €8,6 miljoen extra. Daarmee droeg het Mauritshuis sinds 27 juni 2014 al €32,3 miljoen bij aan de Nederlandse economie. Naar verwachting is de structurele toegevoegde waarde van het Mauritshuis jaarlijks €23,7 miljoen en 626 banen (376 FTE) aan werkgelegenheid. Voor de sluiting van het museum in 2012 was de gemiddelde impact op de Nederlandse economie €12,8 miljoen per jaar op. Het Mauritshuis trok in de jaren voorafgaand aan de heropening gemiddeld 230.000 bezoekers.

De belangrijkste conclusies:

  • Het vernieuwde Mauritshuis levert jaarlijks voor €23,7 miljoen aan toegevoegde waarde op; 
  • Daarnaast wordt er in totaal voor 376 FTE werkgelegenheid gegenereerd, wat gelijk staat aan 626 banen;
  • De heropening heeft in het eerste jaar geleid tot een extra toegevoegde waarde van €8,6 miljoen en 137 FTE werkgelegenheid. 

Het onderzoek naar de economische impact is door Deloitte uitgevoerd in opdracht van het Mauritshuis. Deloitte heeft onderzocht in welke mate de heropening van het Mauritshuis positief heeft bijgedragen aan de Nederlandse economie. Zo is de impact van het museum gekwantificeerd. Het rapport geeft antwoord op drie vragen: wat is het effect van de heropening op de Haagse en Nederlandse economie? Wat veroorzaakt deze effecten? Wat is het effect van het Mauritshuis in zijn geheel?

Lees het volledige rapport.

Verbouwing Mauritshuis 

Het Mauritshuis was zelf opdrachtgever van het bouwproject Mauritshuis bouwt aan de toekomst en daarmee verantwoordelijk voor de aansturing en financiering van het project. Het was voor het eerst dat een rijksgesubsidieerd museum zelf verantwoording droeg voor een dergelijke grootschalige verbouwing. De stichtingskosten voor het bouwproject bedroegen €30 miljoen, het complexe project is binnen de beschikbare middelen en op tijd gerealiseerd. 

Noot voor redactie: 

Beelden van het Mauritshuis kunt u downloaden van onze website, graag met vermelding van de bijgevoegde credit lines: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Elske Schreurs, Mauritshuis  
070 – 3023438 / +31 (0)6 27033093  
pressoffice@mauritshuis.nl


Blijf op de hoogte