Informatie

Alle informatie pagina resultaten

Collectie

Alle collectie resultaten
Verouderde browser

We zien dat je een verouderde browser hebt. Het kan zijn dat deze site daardoor niet goed weergegeven wordt. We adviseren je om je browser te updaten, indien mogelijk, naar de laatste versie.

Sluiten

Anbi en de Vrienden

RSIN/fiscaal nummer

0017.74.566

Contactgegevens

Postbus 536
2501 CM De Haag
070-3023429
stichting.vrienden@mauritshuis.nl

Namen en functies bestuursleden:

Drs. D.F.R. Jacobovits de Szeged, Voorzitter, Amsterdam
Ir. L.C.Q.M. Smits van Oyen, secretaris, 's Gravenhage
Mevrouw S.C. Dencher- van der Voort van Zijp, 's Gravenhage
De heer R.A. Jordaan, Brussel, België
Dr. mr. P.W. Waldeck, 's Gravenhage

Beleidsplan

De stichting heeft conform haar statuten het doel de Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis te ondersteunen. De bijdragen van de Vrienden ondersteunen het Mauritshuis bij de realisatie van tentoonstellingen en bij uitbreiding van de collectie.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2018 zijn we in staat geweest het schilderij De prediking van Johannes de Doper uit 1627 van Pieter Lastman te verwerven en in bruikleen te geven aan het Mauritshuis. Het schilderij is uit Amerikaans bezit aangekocht door de Stichting Vrienden van het Mauritshuis, met steun van een particulier.

Tevens zijn in het kader van de fondsenwerving en binding van onze Vrienden diverse activiteiten georganiseerd. Naast het traditionele donateursdiner waren er ook preview cocktails, lezingen, familiedagen en excursies.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding van enige aard voor hun activiteiten.

Financiële verantwoording

Download de financiële verantwoording.

Blijf op de hoogte