Informatie

Alle informatie pagina resultaten

Collectie

Alle collectie resultaten
Verouderde browser

We zien dat je een verouderde browser hebt. Het kan zijn dat deze site daardoor niet goed weergegeven wordt. We adviseren je om je browser te updaten, indien mogelijk, naar de laatste versie.

Sluiten

Anbi en de Vrienden

RSIN/fiscaal nummer

0017.74.566

Contactgegevens

Postbus 536
2501 CM De Haag
070-3023429
stichting.vrienden@mauritshuis.nl

Namen en functies bestuursleden:

Drs. D.F.R. Jacobovits de Szeged, voorzitter, Amsterdam
Ir. L.C.Q.M. Smits van Oyen, secretaris, 's Gravenhage
Jonkheer F.F.F. de Beaufort, penningmeester, 's Gravenhage
Mevrouw S.C. Dencher- van der Voort van Zijp, 's Gravenhage
De heer R.A. Jordaan, Brussel, België
Dr. mr. P.W. Waldeck, 's Gravenhage
Drs. L.B. Schroeder-Hessels, Wassenaar

Beleidsplan

Het doel van Stichting Vrienden van het Mauritshuis is, conform de statuten, om Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis te steunen. De bijdragen van haar Vrienden helpen het museum nieuwe tentoonstellingen te realiseren en de collectie uit te breiden.

Vermogensbeleid

De Stichting heeft geen winstoogmerk. De Stichting laat de met haar activiteiten behaalde opbrengsten ten goede komen aan haar doelstelling. De opbrengsten van Stichting bestaan met name uit donaties, giften en het met vele vrijwilligers exploiteren van de museumwinkel. Het vermogen wordt aangewend om op korte en lange termijn de statutaire doelstellingen van de Stichting te realiseren en de continuïteit van de werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling te waarborgen. De statutaire doelstellingen bestaan uit het ter beschikking stellen van gelden voor de door het Mauritshuis georganiseerde jaarlijkse tentoonstellingen en het aankopen van unieke kunstwerken welke in het Mauritshuis tentoongesteld worden. Op grond van de statuten van de Stichting en haar manier van opereren heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap. Aldus kan geen (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de Stichting als het ware eigen vermogen. De Stichting hanteert in haar beleggingsbeleid een defensieve strategie.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Lezingen

De live lezingen zijn gemiddeld bezocht door 130 personen per lezing, Online kijken gemiddeld zo'n 250 Vrienden naar de lezingen.

Andere activiteiten
1. voorbezichtigingen voor Donateurs, Companen en Huisvrienden bij de opening van de tentoonstellingen
2. Online kerstkoffie ontvangst voor de Vrijwilligers van de Vrienden.

11 lezingen/tentoonstellingen International Friends (Engelstalig):
De activiteiten van de International Friends zijn bezocht door circa 20-45 personen per activiteit. 

Exclusief voor Companen
Rondleiding Mauritshuis à la Carte, tour door het museum.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding van enige aard voor hun activiteiten.

Financiële verantwoording

Download het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Stichting Vrienden

Blijf op de hoogte