Bewogen beeld

Op zoek naar Johan Maurits

Tentoonstellingen Bewogen Beeld C

Het Mauritshuis dankt zijn naam aan Johan Maurits, graaf van Nassau-Siegen, bouwheer en eerste bewoner van het gebouw. Hij was gouverneur van Nederlands-Brazilië, kunstliefhebber, maar ook betrokken bij de slavenhandel. In de tentoonstelling Bewogen beeld - Op zoek naar Johan Maurits onderzoeken we hoe de complexe geschiedenis van Johan Maurits en Nederlands-Brazilië vanuit verschillende perspectieven kan worden bekeken.

Mauritshuis in beweging

Bij deze tentoonstelling organiseren we een uitgebreid programma met activiteiten - van rondleidingen, lezingen en workshops tot dans, muziek en talkshows. Ontdek de verborgen verhalen achter Johan Maurits, praat mee, en dompel onder in de wereld van Bewogen Beeld. 

Tentoonstellingen Bewogen Beeld D

Over de tentoonstelling

Voor deze tentoonstelling nodigde het Mauritshuis een diverse groep experts uit om verhalen te delen bij de kunstwerken uit de tentoonstelling. Dat kan soms heel persoonlijk van aard zijn, maar ook nieuwe wetenschappelijke inzichten spelen een belangrijke rol.

Zo blijkt nu dat Rembrandts Twee Afrikaanse mannen mogelijk ook een Nederlands-Braziliaanse connectie heeft. Recent onderzoek laat zien dat in zeventiende-eeuws Amsterdam een gemeenschap bestond van vrije Afrikaanse mannen en vrouwen. Toen in 1654 een einde kwam aan Nederlands-Brazilië nam het aantal mensen met Afrikaanse wortels in de Republiek toe. De twee mannen die Rembrandt schilderde, zijn waarschijnlijk in Amsterdam terecht gekomen via de WIC – in slavernij of als betaalde matroos of soldaat.

Naast kunstwerken uit eigen collectie is ook de moderne replica van de buste van Johan Maurits in de tentoonstelling te zien. Deze buste werd in 2017 verplaatst uit de foyer van het Mauritshuis naar het depot, na de opening van een vaste presentatie over de graaf in één van de kabinetten van het museum. Daarop vond begin 2018 een publiek debat met veel media-aandacht plaats. Met de tentoonstelling wil het Mauritshuis deze discussie in een breder perspectief zetten.

Tentoonstellingen Bewogen Beeld A
Rembrandt, Twee Afrikaanse mannen, 1661

Onderzoek en discussie

De tentoonstelling Bewogen beeld is geen eindpunt, maar een startpunt. We zijn ons er namelijk bewust van dat er nog veel open onderzoeksvragen bestaan. Daarom startte het Mauritshuis in 2018 een onderzoeksproject dat zich richt onder andere op het krijgen van een gedetailleerder inzicht in de bekostiging van de bouw van het Mauritshuis (al in de zeventiende eeuw bekend als het ‘Suikerpaleis’) maar ook op Johan Maurits’ invloed op de handel in slaafgemaakte Afrikanen. Via onze website houden we u de komende jaren op de hoogte over de resultaten van dit onderzoek. 

Tentoonstellingen Bewogen Beeld C

De tentoonstelling werd mogelijk gemaakt met steun van de Stichting Vrienden van het Mauritshuis, het Mondriaan Fonds, de Stichting de Johan Maurits Compagnie en het VSBfonds.