Cornelis Dusart & Adriaen van Ostade

Boerenherberg

440 voorzijde
440 detail signatuur
440 achterzijde
440 ingelijst
440 voorzijde

Facelifts & Makeovers - verhalen uit ons restauratieatelier

Soms leidt een restauratie tot nieuwe inzichten over de maker van een kunstwerk. Tot 2010 was alleen de naam van de Haarlemse schilder Cornelis Dusart zichtbaar, linksonder op dit paneel. Nadat vergeelde vernislagen en latere toevoegingen waren verwijderd, kwam een tweede signatuur tevoorschijn: ‘Av. Ostade’, Adriaen van Ostade. Beide signaturen zijn in dezelfde donkerbruine verf aangebracht en kunnen als origineel worden beschouwd. Adriaen van Ostade was de leermeester van de vijftig jaar jongere Dusart. Ze waren allebei gespecialiseerd in boerentaferelen. Dit is het enig bekende werk waarop beide namen staan. De meest logische verklaring hiervoor is dat het schilderij na Van Ostades dood werd afgemaakt door Dusart, die de inboedel van het atelier van zijn leermeester had overgenomen.

440 voorzijde

Cornelis Dusart & Adriaen van Ostade
Boerenherberg

1680 Niet te zien

Naar boven

Detailgegevens

Algemene informatie
Cornelis Dusart (Haarlem 1660 - 1704 Haarlem) en Adriaen van Ostade (Haarlem 1610 - 1685 Haarlem)
Boerenherberg
1680
schilderij
440
Materiaal en technische gegevens
olieverf
paneel
47,5 x 41 cm
Opschriften
links, vlakbij de zittende vrouw: Av. Ostade
Av ineen; vroeger werd deze signatuur ten onrechte als vals gezien
links, vlakbij de zittende vrouw: Corn: dusart

Herkomst

Paul Tesse; zijn veiling, Parijs, 11 maart 1876 (Lugt 36254), nr. 5 (6.000 francs); aankoop, juni 1877 via kunsthandel Léon Gauchez, Parijs (3.000 gulden)