Etienne-Maurice Falconet

'L'amour menaçant' (Zittende amor)

906.jpg
906.jpg

Etienne-Maurice Falconet
'L'amour menaçant' (Zittende amor)

1757 Niet te zien

Naar boven

Detailgegevens

Algemene informatie
Etienne-Maurice Falconet (Parijs 1716 - 1791 Parijs)
'L'amour menaçant' (Zittende amor)
1757
beeldhouwwerk
906
Materiaal en technische gegevens
niet ingevoerd
marmer
87 x 185 cm
Opschriften
op het lint van de pijlenkoker: ETIENNE- MAURICE FALCONET 1757
op het voetstuk: Qui que tu sois, voicy ton Maître / Il l'est, le fut, ou le doit être

Herkomst

Madame de Pompadour, Château de Bellevue, Parijs; P.-L. Randon de Boisset, Parijs, 1777; Duc de Rohan-Chabot, Parijs, 1777-1787; graaf Golovkine, Parijs en/of St. Petersburg, tot 1796; graaf Bezborodko, St. Petersburg, 1796; zijn erven, tot 1870; A.P. Count Chouvalov, St. Petersburg, 1870; Hermitage, St. Petersburg, vóór 1929; in 1933 door Rusland verkocht aan Mannheimer (1.250.000 Franse francs); Fritz Mannheimer (1890-1939), Amsterdam; als onderdeel van de Mannheimer-collectie verkocht aan Dienststelle Mühlmann voor Adolf Hitler, Führermuseum, Linz; Stichting Nederlands Kunstbezit (inv.nr. NK 3119), 1946; in bruikleen aan het Mauritshuis, 1953-1960; overgedragen, 1960; in langdurig bruikleen aan het Rijksmuseum, Amsterdam (inv.nr. BK-1963-101), sinds 1963

Tweede Wereldoorlog

Dit beeldhouwwerk behoort tot de Nederlands Kunstbezit collectie (NK-collectie): objecten die tijdens het naziregime zijn geroofd, geconfisqueerd of aangekocht. Na de oorlog kwamen ze onder beheer van de Nederlandse Staat. De afgelopen decennia worden verzoeken tot teruggave weer in behandeling genomen en zijn objecten geretourneerd aan de erven van de rechtmatige eigenaren.

Voor meer informatie: mauritshuis.nl/herkomstonderzoek