ANBI Johan Maurits Compagnie

JMC ANBI

Naam
Stichting de Johan Maurits Compagnie

RSIN/fiscaal nummer
811814932

Contactgegevens
Mauritshuis
Postbus 536
2501 CM Den Haag
070-3023421
Website: www.mauritshuis.nl/jmc

Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden

J.T. van Marle voorzitter
R. Vellekoop penningmeester/voorzitter beleggingscommissie
D.P.M. Verbeek lid
L.C.E. van Tets-Van Tienhoven lid

 

Jan Davidsz De Heem Vaas Met Bloemen MH1106 Mauritshuis
Adriaen Coorte, Stilleven met bosaardbeien, 1705

Beleidsplan

Teneinde het Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis (hierna: Mauritshuis) nu en in de toekomst blijvend te kunnen laten functioneren als een actief museum, dat meegaat met zijn tijd, dat beantwoordt aan de wensen van de bezoekers, leken zowel als specialisten, en voldoet aan de museale eisen van de 21ste eeuw, is een degelijker financiële basis noodzakelijk. Daartoe is in 2002 de Stichting de Johan Maurits Compagnie opgericht.

De opbrengsten uit dit fonds zullen primair worden aangewend voor het steunen van het Mauritshuis in het algemeen en voor de volgende doelen in het bijzonder:

 • publicaties (catalogi van tentoonstellingen en vaste collectie, website);
 • educatie;
 • kleinere tentoonstellingen en presentaties;
 • verbetering presentatie (lijsten, vitrines en verlichting);
 • informatie;
 • restauraties en aanschaf apparatuur (microscopen en infraroodcamera’s).

In bijzondere gevallen kan ook worden bijgedragen aan aankopen van het Mauritshuis en andere door het bestuur te kiezen doelen.

Daarnaast zullen de te maken kosten uit de opbrengsten betaald moeten worden, waarbij is afgesproken dat deze niet meer dan 10% van de opbrengsten uit het kapitaal mogen bedragen. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit: benefits voor begunstigers (diners, catalogi etc.), administratie van het fonds (parttime) en wervingskosten (drukwerk, reiskosten).

Cornelis Troost Bezoekers Bekijken Schilderijen Mauritshuis Den Haag 1200

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid
Bestuursleden zetten zich onbezoldigd in voor de Stichting de Johan Maurits Compagnie. Er worden geen leningen of garanties verstrekt aan bestuursleden.

Vermeer Meisje Met De Parel En Bezoekers Mauritshuis 1200

Doelstelling

De Stichting de Johan Maurits Compagnie heeft ten doel om geldmiddelen bijeen te brengen en deze geldmiddelen – voor zover dat mogelijk is – in overleg met de directie van het Mauritshuis aan te wenden voor steun aan het Mauritshuis, in het bijzonder voor doelen als gemeld onder Beleidsplan. Het uitgavenbudget is afgestemd op de vermogenspositie van de Stichting.

Hans Holbein De Jonge Portret Van Robert Cheseman MH276 Mauritshuis
Hans Holbein de Jonge, Portret van Robert Cheseman (1485-1547), 1533

Uitgeoefende activiteiten

In 2020 in het beschikbare budget besteed aan de volgende doelen

Door de Covid-19 pandemie heeft het Mauritshuis op last van de overheid de deuren driemaal moeten sluiten in 2020. Het museum was gesloten van 12 maart tot 1 juni 2020 en van 5 november tot 18 november 2020. Vanaf 15 december 2020 heeft het Mauritshuis zijn deuren voor onbepaalde tijd moeten sluiten. Hierdoor zijn alle events in gehele jaar geannuleerd.

Online tour
In samenwerking met Frieze Masters heeft het Mauritshuis op maandag 12 oktober speciaal voor de JMC een online tour georganiseerd. Deze tour ging via Zoom langs drie galeries: Johnny van Haeften, Richard Green en Sam Fogg. De aanwezigen kregen een toelichting op de aangeboden werken en gingen het gesprek aan met Nathan Clements-Gillespie, artistic director van Frieze, en de hoofdconservator van het Mauritshuis Quentin Buvelot.

In 2019 is het beschikbare budget besteed aan de volgende doelen:

 • Verse bloemdecoraties in het Mauritshuis
 • Rogier van der Weyden symposium
 • Hallo Rembrandt!
 • Afronding Jan Steen onderzoek
 • Bewogen Beeld: op zoek naar Johan Maurits

In 2018 is het beschikbare budget besteed aan de volgende doelen:

 • Verse bloemdecoraties in het Mauritshuis
 • Onderzoeksproject Meisje met de parel
 • Onderzoek groene en blauwe pigmenten bij Jan Steen
 • Videowall Foyer
 • SMILE! Sharingbox
 • Wachtershuisje beveiliging voorplein
 • Onderzoek rol Johan Maurits

In 2017 is het beschikbare budget besteed aan de volgende doelen:

 • Verse bloemdecoraties in het Mauritshuis
 • Topstukken in de Galerij (editie 2017)
 • Online bestandscatalogus genrestukken
 • Boekpresentatie bestandscatalogus genrestukken
 • Nieuw lijst Rembrandt
 • Verbetering microscoop en aanschaf nieuwe microscoopcamera
 • Dress to impress

In 2016 is het beschikbare budget besteed aan de volgende doelen:

 • Verse bloemdecoraties in het Mauritshuis
 • Bestandscatalogus genrestukken
 • Invoeren documentatie Saul en David
 • Topstukken in de Galerij (editie 2016)
 • Mauritshuis in Madurodam
 • Handheld-XRF spectrometer
 • Aanpassing Multimedia Tour
 • Pilot tv-serie Gouden Greep

In 2015 is het beschikbare budget besteed aan de volgende doelen:

 • Verse bloemdecoraties in het Mauritshuis
 • Topstukken in de Galerij (editie 2015)
 • Osiris Infrarood camera
 • Mauritshuis App in het Chinees, Russisch en Portugees
 • Nieuwe lijsten voor schilderijen van Van Honthorst
 • Nieuwe lijst voor het Zelfportret van Paulus Moreelse
 • De Engelse vertaling van de Gouden Tour
 • De Engelse versie van het Familie Doe Pakket

In 2014 is het beschikbare budget besteed aan de volgende doelen:

 • Verse bloemdecoraties in het Mauritshuis: vanaf juni 2014
 • Restauratie schilderij Saul en David
 • Topstukken in de Galerij (editie 2014)
 • Bedrijfskleding Mauritshuis
 • A moveable feast op 20 juni 2014
 • Bruikleen Jacob van Campen uit de Oranjezaal
 • Pellegrini Symposium

In 2013 is het beschikbare budget besteed aan de volgende doelen:

 • Tentoonstelling Topstukken in de Galerij (editie 2013)
 • Meubilair (schotten, vitrines, zitbanken)
 • Film heropening Mauritshuis
 • Conservation Scientist 2013

In 2012 is het beschikbare budget besteed aan de volgende doelen:

 • Verse bloemdecoraties in het Mauritshuis
 • Restauratieproject Pellegrini
 • Trofeelijsten
 • Conservation Scientist 2012

In 2011 is het beschikbare budget besteed aan de volgende doelen:

 • Verse bloemdecoraties in het Mauritshuis, jaarlijks
 • Verhoging (jaarlijks) van bloemdecoraties
 • Opslagkast voor pastels
 • Lijstaanpassing Stier van Paulus Potter
 • Conservation Scientist 2011

In 2010 is het beschikbare budget besteed aan de volgende doelen:

 • Verse bloemdecoraties in het Mauritshuis, jaarlijks
 • Genrecatalogus, ontwikkelkosten
 • Ontwikkelkosten van schotten, vitrines, zitbankjes museum

In 2009 is het beschikbare budget besteed aan de volgende doelen:

 • Verse bloemdecoraties in het Mauritshuis, jaarlijks
 • Flatbedscanner
 • Restauratie en technisch onderzoek doktersbezoek van Jan Steen
 • Lijstrestauratie van Pietro Bellotti Capriccio met ruïnes
 • Sokkel voor buste van Johan Maurits
 • Uitzending Klokhuis, tv-programma voor de jeugd
 • Film Galerij Prins Willem V
 • Ontwerp en vervaardiging vitrines Galerij Prins Willem V

In 2008 is het beschikbare budget besteed aan de volgende doelen:

 • Verse bloemdecoraties in het Mauritshuis, jaarlijks
 • Garantiestelling tentoonstelling Te paard! De wereld van Philips Wouwerman
 • Katheder
 • Aanwinstentour
 • Restauratie, technisch onderzoek Wie een varken is moet in het kot van Jan Steen
 • Lichtmicroscoop
 • Vervolgonderzoek analyse verfmonsters Rembrandt
 • Nieuwe lijst Apelles schildert Campaspe van Van Haecht

In 2007 is het beschikbare budget besteed aan de volgende doelen:

 • Verse bloemdecoraties in de hal van het Mauritshuis
 • Audiotour Italiaans
 • Film over de collectie van het Mauritshuis
 • Rembrandt in het Mauritshuis (hernieuwde uitgave)
 • Audiotour voor kinderen, Franstalig/ Engels
 • Restauratie Marot-tafel

In 2006 is het beschikbare budget besteed aan de volgende doelen:

 • Restauratie en onderzoek Twee Moren van Rembrandt
 • Sponsorborden Mauritshuis
 • Audiotour Spaans

In 2005 is het beschikbare budget besteed aan de volgende doelen:

 • Restauratie De Wiegster van Gerard ter Borch
 • Presentatie van de nieuwe website door middel van Buzz-campagne
 • Nieuwe lijst laatste zelfportret van Rembrandt
 • Bijdrage boek Rembrandt in het Mauritshuis
 • Huisstijl Voortgezet Onderwijs

Financiële verantwoording

Bekijk het Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2020