ANBI Stichting Vrienden van het Mauritshuis

Museum Mauritshuis Aan De Hofvijver In Den Haag

Het doel van Stichting Vrienden van het Mauritshuis is, conform de statuten, om Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis te steunen. De bijdragen van haar Vrienden helpen het museum nieuwe tentoonstellingen te realiseren en de collectie uit te breiden.

Anbi en de Vrienden

RSIN/fiscaal nummer

0017.74.566

Contactgegevens
Postbus 536
2501 CM De Haag
070-3023429
stichting.vrienden@mauritshuis.nl

Namen en functies bestuursleden:

  • Drs. D.F.R. Jacobovits de Szeged, voorzitter, Amsterdam
  • Ir. L.C.Q.M. Smits van Oyen, secretaris, 's Gravenhage
  • Jonkheer F.F.F. de Beaufort, penningmeester, 's Gravenhage
  • Mevrouw S.C. Dencher- van der Voort van Zijp, 's Gravenhage
  • Dr. mr. P.W. Waldeck, 's Gravenhage
  • Drs. L.B. Schroeder-Hessels, Wassenaar
Vermeer Meisje Met De Parel Mh670 Mauritshuis Den Haag

Beleidsplan

Het doel van Stichting Vrienden van het Mauritshuis is, conform de statuten, om Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis te steunen. De bijdragen van haar Vrienden helpen het museum nieuwe tentoonstellingen te realiseren en de collectie uit te breiden.

Bezoekers bekijken schilderijen van Vlaamse Meesters In Mauritshuis

Vermogensbeleid

De Stichting heeft geen winstoogmerk. De Stichting laat de met haar activiteiten behaalde opbrengsten ten goede komen aan haar doelstelling.

De opbrengsten van Stichting bestaan met name uit donaties, giften en het met vele vrijwilligers exploiteren van de museumwinkel. Het vermogen wordt aangewend om op korte en lange termijn de statutaire doelstellingen van de Stichting te realiseren en de continuïteit van de werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling te waarborgen.

De statutaire doelstellingen bestaan uit het ter beschikking stellen van gelden voor de door het Mauritshuis georganiseerde jaarlijkse tentoonstellingen en het aankopen van unieke kunstwerken welke in het Mauritshuis tentoongesteld worden.

Op grond van de statuten van de Stichting en haar manier van opereren heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap. Aldus kan geen (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de Stichting als het ware eigen vermogen. De Stichting hanteert in haar beleggingsbeleid een defensieve strategie.

Jan Davidsz De Heem Vaas Met Bloemen MH1099 Mauritshuis

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Lezingen

De live lezingen zijn gemiddeld bezocht door 120 personen per lezing, Online kijken gemiddeld zo'n 250 Vrienden naar de lezingen.

Andere activiteiten

1. voorbezichtigingen voor Donateurs, Companen en Huisvrienden bij de opening van de tentoonstellingen

11 lezingen/tentoonstellingen International Friends (Engelstalig):

De activiteiten van de International Friends zijn bezocht door circa 20-45 personen per activiteit.

Exclusief voor Donateurs

In verband met de coronamaatregelen was het niet mogelijk om een Donateursdiner te laten plaatsvinden. In plaats daarvan was er een ontvangst, exclusief voor Donateurs, op het voorplein van het museum

Vriendenlezing In Mauritshuis Den Haag

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding van enige aard voor hun activiteiten.

Financiële verantwoording

Download het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Stichting Vrienden.

Hans Holbein De Jonge Portret Van Robert Cheseman MH276 Mauritshuis