Schenken en nalaten

Steun het museum als particulier of bedrijf

Cornelis Troost Bezoekers Bekijken Schilderijen Mauritshuis Den Haag 1200

Ons museum bestaat al bijna tweehonderd jaar. De wortels van de collectie gaan echter nog verder terug. De kern van onze collectie bestaat uit de schilderijen die koning Willem I van zijn vader stadhouder Willem V erfde. De koning schonk die schilderijen aan het begin van de negentiende eeuw aan de nieuwe Staat der Nederlanden, waardoor ze de basis vormden voor onze collectie. Veel verzamelaars hebben sindsdien door schenkingen en nalatenschappen bijgedragen aan de groei van onze collectie.

Iedere gift, hoe groot of hoe klein, komt ten goede aan onze activiteiten. Er zijn allerlei bestemmingen denkbaar om uw gift passend te besteden. En ook zijn er aantrekkelijke fiscale mogelijkheden waarover wij graag met u verder praten. Mocht u direct een gift willen doen dan kan dat via de pagina Schenken vanuit Nederland op deze website of eenmalig een (klein) bedrag te storten via NL02ABNA0516425129 ten name van Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis. Alvast onze grote dank!

Waarom uw steun onmisbaar is

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat de collectie van het Mauritshuis altijd behouden zal blijven. Maar kunst is kwetsbaar. Dat geldt zeker voor onze unieke werken van Vermeer, Rembrandt, Rubens en andere grote meesters van de 17de-eeuwse schilderkunst. Elk jaar is veel geld nodig om de collectie in topconditie te houden voor bezoekers zoals u. Misschien staat u er niet bij stil, maar het Mauritshuis is veel meer dan een bewaarplaats voor unieke kunst. We besteden veel aandacht aan de presentatie van de collectie. Daarnaast verrichten we onderzoek en restauratiewerk. Ook zorgen we ervoor dat iedereen zich bij ons thuis kan voelen. Helpt u mee?

Projecten waar u een bijdrage aan zou kunnen geven zijn bijvoorbeeld:

 

Bezoeker Bekijkt Bloemstilleven Mauritshuis Den Haag

Optimale omlijsting

De juiste lijst doet een schilderij veel beter uitkomen. Een mooi voorbeeld is de nieuwe lijst voor Rembrandts Suzanna. De oude lijst liet delen onbedekt die niet van Rembrandt waren. Dankzij de nieuwe lijst kunnen we het schilderij precies tonen zoals Rembrandt dat bedoelde. Passende, oude lijsten zijn niet altijd beschikbaar. Daarom laten wij vaak kostbare replica’s maken van originelen uit de 16de of 17de eeuw. Wilt u weten welke schilderijen een nieuwe lijst verdienen? Neem dan contact met ons op.

Ruysdael Met Bezoekers In Mauritshuis Den Haag 1200

Onderzoek en restauratie

Is het een echte Rembrandt? Waar komt de kleur blauw vandaan in Meisje met de parel van Vermeer? Welke veranderingen heeft de schilder in latere fasen aangebracht? Op deze en andere vragen zoeken onze conservatoren en de restauratoren de antwoorden. Zo leren we steeds meer over schilders, hun technieken en over de tijd waarin zij leefden. Kijk op onze pagina restauraties en onderzoek voor alle verhalen over onze recente onderzoeken en restauraties.

Meisje Met De Parel Onderzoek Restauratie Mauritshuis

Leren van kunst

Kunst gaat steeds meer leven naarmate je er meer van weet. Als je de verhalen kent die elk schilderij te vertellen heeft. Zo groeit de liefde en interesse voor kunst. Vandaar dat het Mauritshuis geweldig veel tijd, geld en energie steekt in educatie. Helpt u ons mee kinderen en jongeren enthousiast te maken?

Kinderen Volgen Workshop Zelfportret In Mauritshuis Den Haag 1200

Schenken met belastingvoordeel

Elke bijdrage is welkom. Uw schenking aan het Mauritshuis, is binnen de daarvoor geldende grenzen, aftrekbaar in de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek.

Het belastingvoordeel is meestal het grootst wanneer een periodieke gift verdeeld wordt over vijf kalenderjaren, de schenking is dan geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met het Mauritshuis. Wij adviseren u hier graag over. Wilt u meer weten over de fiscale gevolgen, kijkt u dan op de giftenpagina van de belastingdienst.

De Stier Paulus Potter Met Bezoekers Mauritshuis Den Haag 1200

Direct doneren

Direct een gift doen? Dat kan door op onderstaande button te klikken of via rekeningnummer NL02 ABNA 0516425129 op naam van Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis te Den Haag.

Vermeer Gezicht Op Delft Mh0092 Mauritshuis
Johannes Vermeer, Gezicht op Delft, c. 1660 - 1661

Fonds op naam

Wilt u bijdragen aan onze projecten én tegelijkertijd invulling geven aan uw eigen passie? Dan is een Mauritshuis Fonds op naam wellicht iets voor u.

Wilt u meer kinderen in aanraking brengen met schilderkunst, dan kunt u via uw eigen Fonds op naam educatieprojecten steunen. En wanneer u gefascineerd bent door de restauratie van onze schilderijen, dan kunt u de onderzoeksprojecten van ons restauratieatelier steunen.

Bij een Fonds op naam bepalen we samen aan welk doel uw schenking wordt besteed en welke naam uw fonds draagt. Een Fonds op naam kunt u oprichten vanaf € 50.000. Dit kan met een schenking (via een eenmalige gift of een periodieke schenking), maar ook via uw testament. In de brochure over ons programma kunt u meer lezen over de mogelijkheden.

Wij horen graag van u!

Gerard Ter Borch De Briefschrijfster MH797 Mauritshuis
Gerard ter Borch, De briefschrijfster, c. 1655

Johan Maurits Compagnie

De Stichting de Johan Maurits Compagnie is in 2002 opgericht en voert het beheer over een stamkapitaal. De opbrengsten uit dit fonds worden gebruikt ter ondersteuning van het Mauritshuis in het algemeen en voor de volgende doelen in het bijzonder:

  • Publicaties
  • Educatieve projecten
  • Kleinere tentoonstellingen en presentaties
  • Ter verbetering van de inrichting (lijsten, vitrines en verlichting)
  • Bijzondere restauraties en aanschaf apparatuur (microscopen en infraroodcamera’s)

Bestuur

Het bestuur van de Stichting de Johan Maurits Compagnie bestaat uit:

  • De heer J.T. van Marle, voorzitter
  • De heer R. Vellekoop, penningmeester
  • De heer T.A. Leysen, lid
  • Mevrouw C.L.E. van Tets–van Tienhoven, lid

Voor meer informatie over de Stichting de Johan Maurits Compagnie kunt u de anbi-pagina van de stichting bezoeken.

Cornelis Troost Bezoekers Bekijken Schilderijen Mauritshuis Den Haag 1200

Nalaten aan het Mauritshuis

De kern van de collectie bestaat uit de schilderijen die koning Willem I erfde van zijn vader, stadhouder prins Willem V. De koning schonk ze aan het begin van de negentiende eeuw aan de nieuwe Staat der Nederlanden. Veel verzamelaars hebben sindsdien door schenkingen en nalatenschappen bijgedragen aan de groei van onze collectie meesterwerken.

Ook tegenwoordig ontvangen wij regelmatig een legaat of nalatenschap van mensen die het Mauritshuis een warm hart toedragen. Dankzij die bijdragen is het mogelijk om onderzoek te doen, tentoonstellingen te organiseren of onze collectie uit te breiden met nieuwe schilderijen.

Wij willen de bezoekers van nu maar ook die van de toekomst graag laten genieten van ons museum. U kunt ons daarbij helpen door het Mauritshuis in uw testament op te nemen. Wij stellen iedere gift van harte op prijs, van klein tot groot. Tijdens een persoonlijk gesprek bespreken we graag wat uw bijdrage voor het museum kan betekenen. U bent van harte welkom.

Onze brochure sturen wij u graag per post toe.

Stier Van Potter Bezoekers Genieten Mauritshuis Den Haag 1200

Steunen vanuit het buitenland

Verenigde Staten

De American Friends of the Mauritshuis werd opgericht in 1982 met als doel het versterken van de banden tussen het Mauritshuis en de Amerikaanse liefhebber van Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst. Als American Friend of the Mauritshuis draagt u bij aan de preservatie van het museum en de collectie, nu en in de toekomst.

Fullbright Fellowship

In samenwerking met de Fullbright Foundation zijn de American Friends of the Mauritshuis in staat een beurs aan te bieden aan Amerikaanse studenten uit de vakgebieden restauratie en conservatie. Met deze beurs kunnen zij een jaar ervaring opdoen in het restauratieatelier van het museum. Het restauratieatelier streeft altijd naar de hoogste kwaliteit onderzoek met de beste technologische toepassingen en is daarom een bijzondere leerstoel voor studenten.

Kijk voor meer informatie op de website van The American Friends.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk is in 2010, op initiatief van het Mauritshuis in samenwerking met het Koninklijk Concertgebouworkest en het Nederlands Dans Theater, de Dutch Masters Foundation opgericht. Dit is een Engels goed doel dat educatieve projecten ondersteunt van de drie oprichters.

Fiscale voordelen kunnen van toepassing zijn voor schenkingen door Engelse belastingplichtigen aan de Dutch Masters Foundation.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van De Dutch Masters Foundation.

Europa

Door middel van Transnational Giving Europe is het in Europa makkelijker geworden om internationale donaties te doen. In de praktijk kan een gever in eigen land een schenking doen via de plaatselijke partnerorganisatie; in Nederland is dit het Prins Bernhard Cultuurfonds. Deze organisatie boekt de schenking, na aftrek van een fee van 5%, over naar het Mauritshuis.

Aan een gift kunnen fiscale voordelen verbonden zijn. Deze voordelen zijn per land verschillend en afhankelijk van de nationale wetgeving. Neem contact op met uw belastingadviseur over de fiscale aspecten van een gift in uw specifieke situatie.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Contact

Er zijn tal van manieren waarop u het Mauritshuis en onze activiteiten kunt steunen. Benieuwd welke daarvan past bij uw wensen en mogelijkheden?

Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact op:

Catharina Duschka
c.duschka@mauritshuis.nl
070 302 3445.

Zij neemt graag de tijd om al uw vragen over schenken aan het Mauritshuis te beantwoorden.