Carel Fabritius Het Puttertje MH605 Mauritshuis

Dankzij de steun van fondsen en stichtingen kunnen we bijzondere projecten mogelijk maken. Dit kan een tentoonstelling zijn of de aankoop van een schilderij. Maar dankzij fondsen hebben we ook veel educatieve projecten mogelijk kunnen maken.

Overzicht van alle fondsen

Dioraphte

Stichting Dioraphte steunt goede doelen in Nederland en in Afrika. De aandachtsgebieden zijn Cultureel Erfgoed, Podiumkunsten, Mens en Natuur, Sociale Initiatieven en Wetenschap en Onderwijs. Bij het Mauritshuis steunde Dioraphte in 2016 een wetenschappelijk project.

Fil Foundation 

Fil Foundation focust op projecten op het gebied van kunst & cultuur, educatie, renovatie- en uitbreidingsprojecten. Dit fonds leverde een bijdrage aan het renovatie- en uitbreidingsproject Mauritshuis bouwt aan de toekomst 2012-2014.

Fonds 21

Fonds 21 (voorheen SNS REAAL Fonds) maakt ondernemende, culturele en bijzondere sociaal-maatschappelijke initiatieven mogelijk. Het fonds steunt spraakmakende grote en kleine projecten op het gebied van kunst & cultuur en jongeren & maatschappij. In 2007 leverde Fonds 21 een bijdrage aan de aankoop van Zeezicht met schepen van Jan van de Capelle. In 2015 droeg Fonds 21 bij aan de tentoonstelling The Frick Collection – Kunstschatten uit New York. In 2019 heeft het fonds bijgedragen aan de familie doe-tentoonstelling Hallo Rembrandt!

Fonds 1818

Fonds 1818 financiert kunstprojecten, maar ook projecten op het gebied van natuur en milieu en op het maatschappelijk vlak in de regio Haaglanden. Met steun van Fonds 1818 (toen nog het VSBfonds Haaglanden) verwierf het Mauritshuis in 1994 De oude kantwerkster van Nicolaes Maes. Voorts kon het Mauritshuis rekenen op een substantiële bijdrage van Fonds 1818 voor het renovatie- en uitbreidingsproject Mauritshuis bouwt aan de toekomst 2012-2014. De meest recente bijdrage heeft plaatsgevonden in 2019 ten behoeve van de familie doe-tentoonstelling Hallo Rembrandt!.

Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds

Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds subsidieert publicaties en seminars op wetenschappelijk en cultureel gebied en draagt ook bij aan diverse culturele doelen van landelijke betekenis. Dit fonds heeft onder meer bijdragen geleverd aan de verwerving van schilderijen, zoals in 1993 Portretten van een echtpaar, mogelijk Peter van Hecke (1591-1645) en Clara Fourment (1593-1643) van Peter Paul Rubens. In 2017 droeg het fonds bij aan de catalogus die werd uitgebracht voor de tentoonstelling Slow Food: Stillevens uit de Gouden Eeuw.

M.A.O.C. Gravin van Bylandt

De M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting is sinds 1968 actief en biedt financiële steun aan projecten die zich richten op het algemeen belang van mens en dier. In 2014 heeft de stichting bijgedragen aan de uitgave van de publicatie Mauritshuis - het gebouw naar aanleiding van de openingstentoonstelling van het Mauritshuis in juni 2014. Tevens droeg het fonds bij aan de catalogus van de tentoonstelling Hollandse zelfportretten - Selfies uit de Gouden Eeuw (2015). In 2019 heeft het fonds bij aan de publicatie Rembrandt en het Mauritshuis.

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds is het landelijke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. In 2005 heeft dit fonds de verwerving van Oude vrouw en jongen met kaarsen van Peter Paul Rubens mede mogelijk gemaakt. In 2007 leverde het Mondriaan Fonds een bijdrage aan de aankoop van Zeezicht met schepen van Jan van de Capelle. In 2015 steunde het Mondriaan Fonds de tentoonstelling Rembrandt? De zaak Saul en David. De laatste bijdrage van het fonds vond plaats in 2019 voor de tentoonstelling Bewogen beeld – Op zoek naar Johan Maurits.

Stichting F.S. Tijmstra

Stichting F.S. Tijmstra initieert, stimuleert en ondersteunt onderwijskundige projecten. Met behulp van een financiële bijdrage kon het Mauritshuis in 2014 De Gouden Tour, een interactieve multimediatour voor jongeren, ontwikkelen.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Prins Bernhard Cultuurfonds is een bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleert het fonds bijzondere initiatieven en talent. Al jarenlang ondersteunt dit cultuurfonds het Mauritshuis bij aankopen van schilderijen, zoals in 1966 De Mariaplaats met de Mariakerk in Utrecht van Pieter Saenredam, in 1999 Portret van een oude man van Rembrandt en nog vele andere. Het Prins Bernhard Cultuurfonds droeg bij aan de aanschaf van nieuwe multimedia apparatuur in de Nassauzaal van het Mauritshuis. En in 2015 was het Cultuurfonds een van de begunstigers van de tentoonstelling The Frick Collection – Kunstschatten uit New York. In 2016 konden wij een tijdelijke junior conservator instellen met steun van het Cultuurfonds Conservatoren Stipendium. De meest recente bijdrage van het fonds was bestemd voor de tentoonstelling Nicolaes Maes – Rembrandts veelzijdige leerling.

Turing Foundation

De Turing Foundation is een particuliere stichting opgericht in 2006 om kunst, natuur, onderwijs en leprabestrijding te ondersteunen. Mede dankzij haar bijdrage heeft het Mauritshuis de tentoonstelling Made in Holland kunnen realiseren, waarbij 44 kunstwerken uit de Amerikaanse particuliere collectie van Eijk en Rose-Marie van Otterloo in het Mauritshuis konden worden getoond. In 2017 heeft de Turing Foundation bijgedragen aan de tentoonstelling Slow Food: Stillevens uit de Gouden Eeuw. 

VSBfonds

VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Met financiële steun van deze stichting heeft het Mauritshuis een aantal schilderijen kunnen verwerven, zoals onder andere in 2005 Gezicht op kasteel Bentheim van Jacob van Ruisdael. In 2007 leverde het VSBfonds een bijdrage aan de aankoop van Zeezicht met schepen van Jan van de Capelle. Ook heeft dit fonds een belangrijke bijdrage geleverd aan de educatieve programmering van het Mauritshuis die compleet vernieuwd is tijdens het uitbreidingsproject Mauritshuis bouwt aan de toekomst. Het gaat hierbij om allerlei multimediale programma’s voor basisscholen en om de interactieve Mauritshuis Tour. Het VSBfonds droeg in 2019 bij aan de tentoonstelling Bewogen beeld – Op zoek naar Johan Maurits.

Zabawas

Stichting Zabawas is een familiestichting die projecten steunt op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap. De stichting steunt bij het Mauritshuis de ontwikkeling van een nieuwe interactieve enquête voor basisschoolklassen. Hiermee kunnen klassen zich op een leuke manier voorbereiden op een bezoek aan het Mauritshuis en kan de rondleider de tour door het museum beter afstemmen op de groep. De afgelopen jaren heeft Zabawas bijgedragen aan twee films die aansloten op de tentoonstellingen Jan Steen Vertelt (2018) en National Trust – Hollandse meesters uit Britse landhuizen (2018-2019).