ANBI status

Footer Bkg

Het Mauritshuis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan het museum. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

Statutaire naam

Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis

RSIN/fiscaal nummer: 802186087
Kamer van Koophandel: 41.15.88.56

Contactgegevens

Mauritshuis
Plein 29
2511 CS Den Haag
070-3023456
http://www.mauritshuis.nl/anbi

Bestuurssamenstelling

Martine Gosselink, Algemeen Directeur

Arnoud van Dommele, Zakelijk Directeur

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording is te vinden in het jaarverslag.

Vermeers Girl With A Pearl Earring With Visitors Museum Mauritshuis The Hague