Vrienden van het Mauritshuis

Vaas Met Bloemen Van Jan Davidz De Heem Uit 1670 In Het Mauritshuis Te Den Haag 965X1375

Vrienden zijn voor het Mauritshuis onmisbaar. Al meer dan dertig jaar steunen de Vrienden van het Mauritshuis ons met bijdragen voor aankopen en tentoonstellingen.

Met steun van de Vrienden zijn prachtige werken toegevoegd aan onze collectie, waaronder Rozen in een glazen vaas van Jacob van Hulsdonck. Ook steunden de Vrienden bijzondere tentoonstellingen, waaronder recentelijk Facelifts & Makeovers (2021) en Vervlogen - geuren in kleuren (2021). Andere tentoonstellingen die de Vrienden steunden zijn George Stubbs. De man, het paard, de obsessie (2020) en Nicolaes Maes - Rembrandts veelzijdige leerling (2019). 

Bekijk al onze mogelijkheden om Vriend te worden.  

Historie Stichting Vrienden

In 1957 werd de Stichting Johan Maurits van Nassau opgericht, met als doel het museum te steunen bij de uitbreiding van de collectie en het realiseren van tentoonstellingen en publicaties. De stichting verwierf ook zelf schilderijen en gaf die in duurzaam bruikleen aan het museum.

In 1982 werd een tweede stichting opgericht: de Stichting Vrienden van het Mauritshuis, bedoeld om actief fondsen te werven. In 1986 fuseerden beide stichtingen en werd een grote actie gehouden om vrijwilligers, vrienden en donateurs te werven. Een van de belangrijkste doelstellingen was nog altijd het steunen van het museum bij de aankoop van schilderijen.

In 1987 volgde de oprichting van de vrijwilligersorganisatie, die verschillende diensten ging uitvoeren, zoals het geven van rondleidingen en het bemannen van de winkel en de informatiebalie. Het geld dat hiermee gegenereerd wordt komt ten goede aan de stichting. De vrijwilligersorganisatie van het Mauritshuis is een van de oudste binnen de Nederlandse musea en vierde in 2012 haar 25-jarig jubileum.

In 2014 volgde een uitbreiding van het aantal vriendenniveaus met de 'Companen'. Ook werd een internationale vriendengroep opgericht met een Engelstalig programma. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de grote internationale gemeenschap in Den Haag om betrokken te zijn bij het Mauritshuis.

Vermeer View Of Delft

Anbi

De Stichting Vrienden van het Mauritshuis is een culturele ANBI. Voor vele werkzaamheden kunnen de Vrienden rekenen op de steun van een trouwe schare vrijwilligers.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u gerust contact met ons op:

Vrienden van het Mauritshuis
Postbus 536
2501 CM Den Haag

vrienden@mauritshuis.nl

Aimée van Helbergen-Goderie
070 302 3429
a.vanhelbergen@mauritshuis.nl