Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kinderactiviteiten In Mauritshuis Den Haag 1200

De Nederlandse Rijksoverheid vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in Nederland toegang hebben tot cultuur. Musea spelen daarbij een belangrijke rol. Wij bewaren de schatten uit het verleden in onze musea. Wij zorgen dat ze mooi blijven. En in onze musea kan iedereen deze schatten komen bewonderen.

Het Mauritshuis beheert een deel van de Rijkscollectie. Om dit goed te kunnen doen krijgt het Mauritshuis, net als 25 andere musea, ondersteuning van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Publiek Bekijkt schilderij van Jan Steen In Mauritshuis