Informatie

Alle informatie pagina resultaten

Collectie

Alle collectie resultaten
Verouderde browser

We zien dat je een verouderde browser hebt. Het kan zijn dat deze site daardoor niet goed weergegeven wordt. We adviseren je om je browser te updaten, indien mogelijk, naar de laatste versie.

Sluiten

Mauritshuis organiseert tentoonstelling over beeldvorming Johan Maurits. Museum nodigt bezoekers uit eigen mening te vormen.

Het Mauritshuis organiseert volgend jaar een tentoonstelling over beeldvorming rondom de naamgever van het museum, Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679). In de tentoonstelling Beeldvorming over Johan Maurits komen verschillende perspectieven op Johan Maurits naar voren, van zijn reputatie als gouverneur van Nederlands Brazilië in de 17de eeuw tot en met hedendaagse visies op zijn leven en werk. Het Mauritshuis nodigt de bezoeker uit zijn of haar mening in de tentoonstelling te vormen en te delen. Op dit moment werkt het museum aan de conceptontwikkeling van de tentoonstelling die 4 april 2019 zal openen.

Beeldvorming

Aan de hand van kunstwerken uit de collectie van het Mauritshuis wordt belicht hoe ons beeld van Johan Maurits in de loop van de tijd is gevormd en veranderd. Johan Maurits was acht jaar lang gouverneur van de plantagekolonie Nederlands-Brazilië. Hij is vooral bekend als de ‘verlichte’ bestuurder die, samen met kunstenaars, architecten en wetenschappers, een deel van Brazilië letterlijk en figuurlijk in kaart bracht. Recent onderzoek laat zien dat deze visie op Johan Maurits als eenzijdig kan worden beoordeeld: zijn rol in en bijdrage aan de Trans-Atlantische slavenhandel van de West-Indische Compagnie waren tot  nu toe onderbelicht. 
Jan de Baen, Portret van Johan Maurits (1604-1679), graaf van Nassau-Siegen, stichter van het Mauritshuis, c. 1668 - 1670

Koloniaal verleden

Naast kunstwerken zal ook de replica van de buste van Johan Maurits in de tentoonstelling te zien zijn. Deze buste werd in 2017 verplaatst uit de foyer van het Mauritshuis naar het depot, na de opening van een presentatie over de gouverneur in één van de kabinetten. Daarop vond begin dit jaar een publiek debat met veel media-aandacht plaats over de omgang met koloniaal erfgoed in relatie tot het Mauritshuis. 

In de tentoonstelling wil het Mauritshuis het publiek actief betrekken bij de huidige beeldvorming op Johan Maurits en het Mauritshuis. Bezoekers zullen worden geprikkeld om zelf hun beeld (verder) te vormen en worden ook uitgenodigd hun mening te delen. Dit zal gebeuren aan de hand van verschillende interactieve publieksmiddelen en online. 

Eerdere tentoonstellingen en publicaties

Het Mauritshuis schonk eerder aandacht aan zijn naamgever door middel van tentoonstellingen en publicaties. De allereerste bruikleententoonstelling van het museum was in 1953 gewijd aan Johan Maurits. Later volgden de tentoonstellingen (en bijbehorende publicaties) Zo wijd de wereld strekt (1979-80), In Brazilië met Albert Eckhout (2004) en in 2014-2015 Het gebouw

Het huis van Maurits

Het Mauritshuis dankt zijn naam aan de stichter van het gebouw, Johan Maurits van Nassau-Siegen. Tijdens de bouw (1633-1644) was de toekomstige bewoner echter grotendeels afwezig. In 1636 werd Johan Maurits benoemd tot gouverneur van de Nederlands-Braziliaanse kolonie die enkele jaren eerder door de Nederlanders was veroverd op de Portugezen. In 1644 keerde hij terug naar Nederland.  Ook na zijn dood in 1679 bleef zijn Haagse woning in de volksmond ‘het huis van Maurits’ heten. Toen in 1822 het Koninklijk Kabinet van Schilderijen in het pand opende, werd het nog steeds aangeduid als het Mauritshuis.  

Deel deze pagina