Jan van Goyen

Fishermen by the Lakeshore

979 detail signatuur en datering
979 achterzijde
979 ingelijst
979 voorzijde
979 voorzijde

Jan van Goyen
Fishermen by the Lakeshore

1651 Não em exibição

Para cima

Detalhes

Informações gerais
Jan van Goyen (Leiden 1596 - 1656 The Hague)
Fishermen by the Lakeshore
1651
painting
979
Material e detalhes técnicos
oil
paper on linen
25 x 34 cm
Inscrições
lower centre: vG 1651

Origem

Arthur Kay, Glasgow; F. Schwarz Gallery, Vienna, until c.1895; Marcus Kappel, Berlin, c.1895?; R.A. Veltman, Bloemendaal, until 1935; Jacques Goudstikker Gallery, Amsterdam, 1935-1940; W.A. Hofer, Berlin, June 1940; Hermann Göring, Berlin, June 1940; G. Sprengel, Berlin, c.1948; sale Berlin (Spik), 26 November 1957, no. 99 (to Beck); Hans-Ulrich Beck, Berlin-Munich, 1957; S. Nijstad Gallery, The Hague, 1966-1967; purchased, 1967