bedrijf
missie
raad van toezicht
begunstigers
jaarverslagen
vacatures
pers

print

Begunstigers

Voor een groot deel van zijn activiteiten is het museum afhankelijk van financiering door sponsoren en begunstigers. Het Ministerie van OCW verstrekt een exploitatiesubsidie. Sinds de 19de eeuw kan het Mauritshuis, dankzij genereuze bijdragen van bedrijven, fondsen, stichtingen en particulieren, de collectie blijven aanvullen en tentoonstellingen organiseren.

De belangrijkste begunstigers van het museum zijn:
• Founder
• Major benefactors
• Major private benefactors
• Benefactors