Informatie

Alle informatie pagina resultaten

Collectie

Alle collectie resultaten
Verouderde browser

We zien dat je een verouderde browser hebt. Het kan zijn dat deze site daardoor niet goed weergegeven wordt. We adviseren je om je browser te updaten, indien mogelijk, naar de laatste versie.

Sluiten

Schenken en nalaten

Ons museum bestaat al bijna tweehonderd jaar. De wortels van de collectie gaan echter nog verder terug. De kern van onze collectie bestaat uit de schilderijen die koning Willem I van zijn vader stadhouder Willem V erfde. De koning schonk die schilderijen aan het begin van de negentiende eeuw aan de nieuwe Staat der Nederlanden, waardoor ze de basis vormden voor onze collectie. Veel verzamelaars hebben sindsdien door schenkingen en nalatenschappen bijgedragen aan de groei van onze collectie. Iedere gift, hoe groot of hoe klein, komt ten goede aan onze activiteiten. Er zijn allerlei bestemmingen denkbaar om uw gift passend te besteden. En ook zijn er aantrekkelijke fiscale mogelijkheden waarover wij graag met u verder praten. Mocht u direct een gift willen doen dan kan dat via deze website.

Schenken

Wilt u ons een bedrag schenken? Dan zouden we dat kunnen inzetten voor de optimale presentatie van onze collectie. Wist u bijvoorbeeld dat u kunt bijdragen aan nieuwe lijsten voor onze schilderijen? Of aan een restauratieproject? Wij overleggen graag met u over de mogelijkheden. U kunt op verschillende manieren schenken. Dit kan via een eenmalige of een periodieke gift. Een eenmalige gift is alleen aftrekbaar van de inkomstenbelasting als het totaal van de giften in dat jaar meer dan 1% van het verzamelinkomen is (minimaal € 60,-). Er geldt een maximale aftrek van 10% van het verzamelinkomen.
Bij een periodieke gift steunt u ons met een vast en gelijkmatig jaarlijks bedrag voor een periode van minimaal 5 jaar. In dat geval is het bedrag volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting, zonder drempel. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met het Mauritshuis. Wij adviseren u hier graag over. Wilt u meer weten over de fiscale gevolgen, kijkt u dan op de giftenpagina van de belastingdienst.

Nalaten

Veel betrokken liefhebbers van het Mauritshuis hebben door schenkingen en nalatenschappen bijgedragen aan de groei van onze collectie meesterwerken. Ook tegenwoordig ontvangen wij regelmatig een legaat of nalatenschap van mensen die het Mauritshuis een warm hart toedragen. Dankzij die bijdragen is het mogelijk om onderzoek te doen, tentoonstellingen te organiseren of onze collectie uit te breiden met nieuwe schilderijen.

Wij willen de bezoekers van nu maar ook die van de toekomst graag laten genieten van ons museum. U kunt ons daarbij helpen door het Mauritshuis in uw testament op te nemen. Wij stellen iedere gift van harte op prijs, van klein tot groot. Tijdens een persoonlijk gesprek bespreken we graag wat uw bijdrage voor het museum kan betekenen. U bent van harte welkom.

Onze brochure sturen wij u graag per post toe.

Contact

Wij horen graag van u!

Catharina Duschka
c.duschka@mauritshuis.nl of 070-3023445

Boudewijn Koopmans
b.koopmans@mauritshuis.nl of 070-3023442

Steun Support Mauritshuis

ANBI

Het Mauritshuis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor heeft u als particulier verschillende mogelijkheden om giften aan het Mauritshuis van de inkomstenbelasting af te trekken. Het Mauritshuis zelf hoeft over schenkingen geen erfbelasting te betalen. Daarnaast is het Mauritshuis een culturele instelling, wat betekent dat een schenking op grond van de Geefwet extra belastingvoordeel oplevert.

Deel deze pagina