Hoogte- en dieptepunten uit het depot

Tentoonstellingen Hoogte En Dieptepunten Uit Het Depot D

Van 4 februari tot en met 8 mei 2016 laat onze tentoonstellingszaal zien wat normaal gesproken verborgen blijft.

In de tentoonstelling Hoogte- en dieptepunten uit het depot presenteren we tweeënvijftig collectiestukken, afkomstig uit ons depot. Aan de hand van deze werken geven we antwoord op veel gestelde vragen als: wat voor soort schilderijen hangen er in het depot, hoe komen ze daar terecht en waarom hangen ze niet op zaal? We tonen de hoogtepunten, maar óók de dieptepunten.

Uit het depot

De collectie van het Mauritshuis is in vergelijking met andere musea goed zichtbaar. Van de ongeveer 850 collectiestukken - grotendeels schilderijen - worden er zo'n 250 permanent tentoongesteld in het Mauritshuis zelf en nog eens 150 in de Galerij Prins Willem V. Daarnaast zijn er 150 in langdurig bruikleen gegeven aan musea in binnen- en buitenland. 

Slechts 300 werken worden achter gesloten deuren bewaard in het depot. Vaak worden ze als wisselstukken gebruikt, bijvoorbeeld als een zaalstuk in restauratie gaat of in bruikleen wordt gegeven aan een tentoonstelling. Toch blijft het jammer dat deze depotstukken zelden of nooit te zien zijn. Speciaal voor deze tentoonstelling tillen we daarom juist deze werken van de rekken.

Tentoonstellingen Hoogte En Dieptepunten Uit Het Depot B

Publiekslieveling

Voor de tentoonstelling maakten we een weloverwogen selectie van ruim vijftig kunstwerken. In de tentoonstelling is nog één plek niet ingevuld en de keuze daarvoor geven we uit handen. Wat zou u hebben gekozen? Welk schilderij vindt u mooi genoeg om een poosje uit het depot te halen? 

Er kan worden gekozen uit zes schilderijen. Het werk met de meeste stemmen komt straks in de tentoonstellingszaal te hangen. Daarna gaat de verkiezing door en bepaalt het publiek het volgende werk dat op zaal mag komen te hangen. Het meest favoriete schilderij krijgt deze zomer een plek in de vaste tentoonstelling van het Mauritshuis.

Tentoonstellingen Hoogte En Dieptepunten Uit Het Depot C
Omgeving van Dirk Bouts, De opstanding van Christus, c. 1480

Uit het depot

De tentoonstelling bevat een aantal opmerkelijke werken: zo denk je bij het Mauritshuis bijvoorbeeld niet meteen aan Andy Warhol. Het Portret van koningin Beatrix werd in 1986 aangekocht omdat het goed gebruik is dat er in een overheidsgebouw een portret van het staatshoofd hangt. 

Enkele schilderijen komen het depot nooit uit omdat ze het aanzien nauwelijks waard zijn, zoals een anoniem werkje op koper van Simeon met het kind Jezus. Anderen kunnen door de slechte bewaringsstaat niet op zaal worden getoond. Zo hing Portret van een man van de Zeeuwse schilder Karel Slabbaert jarenlang onder slechte omstandigheden in het toenmalig Nederlands-Indië. Onder andere door het extreme klimaat is de verflaag van het schilderij op dramatische wijze gebarsten.

Ook formaat, conditie of aantallen kunnen een reden zijn om kunstwerken niet in de vaste opstelling op te nemen. Zo is in de tentoonstelling een reeks van 25 officiersportretten te zien van de Haagse schilder Ravesteyn uit het begin van de zeventiende eeuw (het zogenaamde leger van Prins Maurits). Voor het eerst sinds de achttiende eeuw kan de reeks in het geheel worden getoond.

Soms blijkt een aankoop achteraf een vergissing. Koning Willem I verwierf in 1821 voor het Mauritshuis een verzameling met onder andere werk van grote meesters als Raphael, Titiaan en Velázquez. Helaas bleken het hoofdzakelijk slechte werken en werden ze al snel van de hand gedaan. Eén van de weinige schilderijen die in het Mauritshuis is achtergebleven was een wel erg optimistische toeschrijving aan Raphael. Inmiddels wordt deze Vrouwelijke figuur beschouwd als werk van een anoniem Italiaans kunstenaar en is het al jaren het depot niet uit geweest.

Tentoonstellingen Hoogte En Dieptepunten Uit Het Depot D

Met dank aan

De tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van Nationale-Nederlanden, onderdeel van NN Group, en de Stichting Vrienden van het Mauritshuis.