Collectie op reis

Wat is er niet te zien?

Geen Afbeelding01

Er is veel moois te vinden in de collectie van het Mauritshuis. Daarom maken we onze collectie zo zichtbaar mogelijk. Van de ongeveer 850 collectiestukken (vooral schilderijen) kun je er zo'n 250 in het Mauritshuis zelf bekijken. Daarnaast vind je er nog eens 150 in de Galerij Prins Willem V. Tenslotte zijn er 150 werken in langdurig bruikleen gegeven aan musea in binnen- en buitenland.

Slechts 300 werken worden achter gesloten deuren bewaard in het depot. Vaak worden ze als wisselstukken gebruikt. Bijvoorbeeld als een zaalstuk in restauratie gaat, of in bruikleen wordt gegeven aan een tentoonstelling.

Tijdelijk niet te zien

Soms zijn kunstwerken tijdelijk niet op zaal te bewonderen. Dit kan te maken hebben met een tentoonstelling in binnen- en buitenland. Ook kan een schilderij worden onderzocht in het restauratieatelier.

Topstukken als Vermeers Meisje met de parel en Gezicht op Delft hangen in principe altijd. Als belangrijke schilderijen worden uitgeleend, maken we dit altijd van tevoren op deze pagina bekend.

Vermeer Gezicht Op Delft Mh0092 Mauritshuis
Johannes Vermeer, Gezicht op Delft, c. 1660 - 1661 Altijd te zien in het Mauritshuis

Langdurige bruiklenen

Het Mauritshuis werkt actief mee aan een zinvolle verspreiding van het Nederlands openbaar kunstbezit. Wat betekent dat precies? Stel dat een schilderij bij ons te lang in het depot hangt. Dan gaan we op zoek naar een plek waar het wél te zien kan zijn. We verkopen het werk dan niet, maar lenen het uit.

Frans Hals Museum

In 1913 opende bijvoorbeeld het Frans Hals Museum. Sindsdien heeft het Mauritshuis een aantal grote schilderijen en andere voorstellingen in bruikleen gegeven aan het Haarlemse museum. Omdat ze bijvoorbeeld niet in onze collectie pasten. Sommige van deze uitgeleende schilderijen zijn daar inmiddels niet meer weg te denken. Denk bijvoorbeeld aan De bruiloft van Peleus en Thetis, een enorm schilderij van Cornelis Cornelisz van Haarlem.

Cornelis Cornelisz Van Haarlem De Bruiloft Van Peleus En Thetis Mh 23
Cornelis Cornelisz van Haarlem, De bruiloft van Peleus en Thetis, c. 1592 - 1593

Rijksmuseum

In 1948 werden alle Italiaanse en Spaanse werken uit de collectie van het Mauritshuis in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Twee 15e-eeuwse portretten door Piero di Cosimo spelen zelfs een sleutelrol in de vernieuwde presentatie van het Rijksmuseum. In Amsterdam vormt daarnaast onze Salomé met het hoofd van Johannes de Doper uit 1524 van Jacob Cornelisz van Oostsanen een belangrijke aanvulling op de verzameling.

Jacob Cornelisz Van Oostsanen Salome Met Het Hoofd Van Johannes De Doper Mh001 Mauritshuis
Jacob Cornelisz van Oostsanen, Salome met het hoofd van Johannes de Doper, 1524

National Gallery Londen

Ook in enkele buitenlandse musea kunnen bezoekers langdurige bruiklenen van het Mauritshuis tegenkomen, zoals in de National Gallery in Londen. Met dit laatste museum heeft het Mauritshuis een uitwisselingsprogramma. Het schilderij Jachtstilleven met patrijzen van Willem van Aelst wordt al sinds 2020 tentoongesteld in Londen. Als ‘tegenbruikleen’ ontvingen wij een prachtig landschap met vee van Aelbert Cuyp. Ook voor ons was dit een mooie kans. We misten nog zo’n mooi schilderij van Cuyp in onze collectie.

Willem Van Aelst Jachtstilleven Met Patrijzen Mh 0003 Mauritshuis
Willem van Aelst, Jachtstilleven met patrijzen, 1671

Rijksmuseum Twenthe

In 2016 organiseerden we een tentoonstelling over ons depot: Hoogte- en dieptepunten uit het depot. In de tentoonstelling stonden we stil bij de reden waarom schilderijen in ons depot hangen. In de meeste gevallen zijn het wisselstukken, om gaten op te kunnen vangen als zaalstukken op reis gaan. Maar er kunnen ook andere redenen zijn.

Een van de schilderijen in deze tentoonstelling was bijvoorbeeld Dode zwaan van Jan Weenix. Dat schilderij is zo gigantisch, dat het niet eenvoudig op te hangen is in de kleine zalen van het Mauritshuis. Tijdens deze tentoonstelling gingen we op zoek naar een nieuwe plek voor De zwaan. En die plek vonden we. Het schilderij heeft een nieuwe plek gekregen in het Rijksmuseum Twenthe, waar het permanent te zien zal zijn.

Jan Weenix Dode Zwaan Mh 0206 Mauritshuis
Jan Weenix, Dode zwaan, c. 1700 - 1719